خلاصه کتاب طرز فکر

چقدر ذهنیت و نگرش در موفقیت آدم‌ها تاثیر داره؟
خلاصه کتاب طرز فکر کارول دوک / خلاصه کتاب ذهنیت / کتاب mindset / خلاصه کتاب نگرش
خلاصه کتاب طرز فکر کارول دوک / خلاصه کتاب ذهنیت / کتاب mindset / خلاصه کتاب نگرش
خلاصه کتاب
طرز فکر
چقدر ذهنیت و نگرش در موفقیت آدم‌ها تاثیر داره؟
عناوین این خلاصه کتاب
۱
کتاب راجع‌به چی صحبت می‌کنه؟ اینکه تفاوت آدم‌های موفق با غیرموفق در ذهنیت‌شونه!
۲
در ذهنیت ثابت، توانایی‌های فردی به‌چشم هدیه‌های خدادادی دیده می‌شن
۳
رشد و توسعه فقط توی ذهنیت پیش‌رونده امکان‌پذیر هست!
۴
آدم‌های با طرز فکر ثابت، دنبال تایید دیگران هستن!
۵
ذهنیت ثابت شکست رو فاجعه می‌بینه و ذهنیت پیش‌رونده اون رو فرصت می‌بینه!
۶
آدم‌هایی با ذهنیت ثابت از چالش دوری می‌کنن؛ درحالی که آدم‌هایی که ذهنیت پیش‌رونده دارن، به‌سمت چالش می‌دون!
۷
ذهنیت آدم‌ها از بچگی شکل می‌گیره!
۸
هرکسی می‌تونه به‌سمت ذهنیت پیش‌رونده بره و ناممکن رو ممکن کنه
۹
حرف اصلی کتاب
معرفی کتاب طرز فکر

خلاصه کتاب طرز فکر (ترجمه کتاب Mindset) راجع‌به تفاوت ذهنیت آدم‌ها و تاثیر ذهنیت در موفقیت و پیشرفت صحبت می‌کنه و برای این موضوع از تحقیقات روانشناسی و داستان‌ها واقعی بهره می‌گیره. کارول دوک که نویسنده کتاب طرز فکر هست، باور داره که آدم‌ها دو ذهنیت دارن: ذهنیت پیش‌رونده و ذهنیت ثابت! این کتاب بهت نشون می‌ده که اولا توی کدوم دسته قرار می‌گیری و دوما ویژگی‌های هرکدوم از ذهنیت‌ها چه چیزهایی هستن و چه تاثیری روی زندگی شخصی و کاریت می‌ذارن.

در چه صورتی از این کتاب لذت می‌بری؟
- اگه دوست داری دلیل موفقیت افراد رو از نگاه روانشناسی ببینی
- اگه می‌خواهی بدونی که آیا ذهنیت موفق داری یا نه
- اگه می‌خوای فرزندت رو جوری تربیت کنی که به آدم موفقی تبدیل بشه
عناوین این خلاصه کتاب
۱
کتاب راجع‌به چی صحبت می‌کنه؟ اینکه تفاوت آدم‌های موفق با غیرموفق در ذهنیت‌شونه!
۲
در ذهنیت ثابت، توانایی‌های فردی به‌چشم هدیه‌های خدادادی دیده می‌شن
۳
رشد و توسعه فقط توی ذهنیت پیش‌رونده امکان‌پذیر هست!
۴
آدم‌های با طرز فکر ثابت، دنبال تایید دیگران هستن!
۵
ذهنیت ثابت شکست رو فاجعه می‌بینه و ذهنیت پیش‌رونده اون رو فرصت می‌بینه!
۶
آدم‌هایی با ذهنیت ثابت از چالش دوری می‌کنن؛ درحالی که آدم‌هایی که ذهنیت پیش‌رونده دارن، به‌سمت چالش می‌دون!
۷
ذهنیت آدم‌ها از بچگی شکل می‌گیره!
۸
هرکسی می‌تونه به‌سمت ذهنیت پیش‌رونده بره و ناممکن رو ممکن کنه
۹
حرف اصلی کتاب
کتاب‌های مشابه