خلاصه کتاب جادوی بزرگ

راز زندگی خلاقانه به‌دور از ترس‌های زندگی
خلاصه کتاب جادوی بزرگ الیزابت گیلبرت / جملات کتاب جادوی بزرگ
خلاصه کتاب جادوی بزرگ الیزابت گیلبرت / جملات کتاب جادوی بزرگ
خلاصه کتاب
جادوی بزرگ
راز زندگی خلاقانه به‌دور از ترس‌های زندگی
خلاصه متنی
عناوین این خلاصه کتاب
۱
کتاب راجع‌به چی صحبت می‌کنه؟ چطور می‌تونی به جادوی الهام‌بخشِ خلاقیت متصل بشی؟
۲
تو فقط یه ضربه به زندگیت وارد کردی، پس نذار ترس، مانعِ زندگیِ خلاقانه‌ت بشه
۳
به خودت اجازه‌ی خلاق‌بودن بده؛ مهم نیست چقدر از شکست، می‌ترسی
۴
تجربه‌ها بهتر از تحصیلات آکادمیک، توی خلق چیزای جدید، بهت کمک می‌کنن
۵
خودت رو مجبور نکن از هنرت پول در بیاری
۶
هنرت رو با ذهنیت یه فریبکار، به‌نمایش بذار، نه با ذهنیت یه قربانی
۷
حرف اصلی کتاب
معرفی کتاب جادوی بزرگ

خلاصه کتاب جادوی بزرگ (ترجمه کتاب Big Magic) از الیزابت گیلبرت راجع‌به مسئله‌ی خلاقیت صحبت می‌کنه. نویسنده توی این کتاب بهت نشون می‌ده که چه چیزهایی ما رو می‌ترسونن یا به هیجان میارن و چطور این عوامل درنهایت می‌تونن ختم به خلاقیت‌های بزرگی بشن. خلاصه کتاب جادوی بزرگ بهت یاد می‌ده تا با یه‌سری استراتژی، به ترس‌های درونی خودت غلبه کنی و موانعی که باعث عدم بروز خلاقیتت میشن، کنار بذاری تا درنهایت بهترینِ خودت رو ارائه بدی و به موفقیت برسی.

در چه صورتی از این کتاب لذت می‌بری؟
- اگه دنبال کشف‌کردن نیمه‌ی خلاق وجودت هستی
- اگه تموم کردن کارها برات سخت هست و کارهای نیمه‌تموم زیادی داری
- اگه می‌خوای رؤیاهای خلاقانه‌ت رو بسنجی و هدفمند به‌سمتشون قدم برداری
عناوین این خلاصه کتاب
۱
کتاب راجع‌به چی صحبت می‌کنه؟ چطور می‌تونی به جادوی الهام‌بخشِ خلاقیت متصل بشی؟
۲
تو فقط یه ضربه به زندگیت وارد کردی، پس نذار ترس، مانعِ زندگیِ خلاقانه‌ت بشه
۳
به خودت اجازه‌ی خلاق‌بودن بده؛ مهم نیست چقدر از شکست، می‌ترسی
۴
تجربه‌ها بهتر از تحصیلات آکادمیک، توی خلق چیزای جدید، بهت کمک می‌کنن
۵
خودت رو مجبور نکن از هنرت پول در بیاری
۶
هنرت رو با ذهنیت یه فریبکار، به‌نمایش بذار، نه با ذهنیت یه قربانی
۷
حرف اصلی کتاب
کتاب‌های مشابه