خلاصه کتاب چه کسی پنیر مرا جابجا کرد

راهی برای تعامل با تغییرات در کار و زندگی
خلاصه کتاب چه کسی پنیر مرا جابجا کرد / کتاب چه کسی پنیر مرا دزدید / کتاب چه کسی پنیر مرا خورد
خلاصه کتاب چه کسی پنیر مرا جابجا کرد / کتاب چه کسی پنیر مرا دزدید / کتاب چه کسی پنیر مرا خورد
خلاصه کتاب
چه کسی پنیر مرا جابجا کرد
راهی برای تعامل با تغییرات در کار و زندگی
عناوین این خلاصه کتاب
۱
کتاب راجع‌به چی صحبت می‌کنه؟ از تغییرات زندگی نترس و از ماجراجویی زندگی لذت ببر!
۲
پنیر یا همون موفقیت توی زندگی، ممکنه تو رو فلج کنه
۳
فرصت‌های خوب همیشه موندگار نیستن، پس گوش‌به‌زنگ باش!
۴
تجسم رویاهات کمکت می‌کنه تا ترسی که از تغییر داری، عبور کنی
۵
جرات قدم‌گذاشتن توی مسیرهای جدید رو پیدا کن، اتفاقات خوب، خودبه‌خود سر راهت سبز میشن
۶
برای رسیدن به اهدافت از چیزایی که این داستان پنیری بهت یاد داد، استفاده کن!
۷
حرف اصلی کتاب
معرفی کتاب چه کسی پنیر مرا جابجا کرد

خلاصه کتاب چه کسی پنیر مرا جابجا کرد که با اسم‌های چه کسی پنیر مرا ربود و چه کسی پنیر مرا دزدید هم در بازار منتشر شده، ازطریق یک داستان تمثیلی و شیرین، مهم‌ترین مفاهیمی که هر آدمی باید در زندگی بدونه، به مخاطب انتقال می‌ده.

داستان این کتاب زندگی چهار شخصیت رو روایت می‌کنه؛ دو موش به‌اسم‌های اسنیف و اسکری و دو انسان به‌اسم‌های هیم و هاو!

این چهار شخصیت در یک هزارتوی پیچ‌در‌پیچ دنبال پیداکردن پنیری هستن که تمثیلی از اهداف و موفقیت‌های زندگی هست. نکته‌ی مهم ماجرا اینجاست که موش‌ها برای پیداکردن پنیر از غریزه ومیل باطنی‌شون استفاده می‌کنن، اما انسان‌ها از عقل و منطق پیچیده‌ای که دارن. نکته‌ی جالب ماجرا اینجاست که پایانِ داستان برخلاف چیزی که خواننده انتظار داره به پایان می‌رسه.

خلاصه کتاب چه کسی پنیر مرا جابجا کرد به‌اندازه‌ای مفاهیم مهم و حیاتی زندگی رو در قالب داستان ساده روایت کرده که خیلی‌از کشورهای خوندن این کتاب رو به‌خاطر شکل داستان‌گونه و مفاهیم بلندی که داره به بچه‌های خردسال توصیه می‌کنن؛ چرا که از همون کودکی می‌تونه طرز فکر پیش‌رونده‌ای رو در اون‌ها شکل بده.

در چه صورتی از این کتاب لذت می‌بری؟
- اگه کارآفرین هستی و دنبال راهی برای بهبود محیط کار می‌گردی
- اگه در روابط شخصی خودت دچار مشکل هستی
- اگه دوست داری چه در بعد فردی و چه در بعد شغلی رشد کنی
عناوین این خلاصه کتاب
۱
کتاب راجع‌به چی صحبت می‌کنه؟ از تغییرات زندگی نترس و از ماجراجویی زندگی لذت ببر!
۲
پنیر یا همون موفقیت توی زندگی، ممکنه تو رو فلج کنه
۳
فرصت‌های خوب همیشه موندگار نیستن، پس گوش‌به‌زنگ باش!
۴
تجسم رویاهات کمکت می‌کنه تا ترسی که از تغییر داری، عبور کنی
۵
جرات قدم‌گذاشتن توی مسیرهای جدید رو پیدا کن، اتفاقات خوب، خودبه‌خود سر راهت سبز میشن
۶
برای رسیدن به اهدافت از چیزایی که این داستان پنیری بهت یاد داد، استفاده کن!
۷
حرف اصلی کتاب
کتاب‌های مشابه