هدیه‌ی نقدیت اینجاست!

نظرات خلاصه کتاب وابی سابی

بینش ژاپنی برای زندگی در دنیای پرنقص
آیکون نویسنده | بوکارو بث کمپتن آیکون دسته بندی | بوکارو توسعه فردی , فلسفی آیکون مدت زمان مطالعه | بوکارو ۱۴ دقیقه آیکون تعداد صفحات | بوکارو ۱۰ صفحه
خلاصه کتاب وابی سابی / pdf وابی سابی
خلاصه کتاب وابی سابی / pdf وابی سابی

نظرات خلاصه کتاب
وابی سابی

بینش ژاپنی برای زندگی در دنیای پرنقص

آیکون مدت زمان مطالعه | بوکارو ۱۴ دقیقه
آیکون تعداد صفحات | بوکارو ۱۰ صفحه
کتاب فوق العاده‌ایه نگرش جذابی رو بهت معرفی میکنه و در جنبه های مختلف زندگی نظرات جالبی میده پروفایل پیشفرض کاربر | بوکارو Mahdi Rad