نظرات خلاصه کتاب تست مامان

راه موفقیت از پرسش درست می‌گذره
خلاصه کتاب تست مامان / سوالات تست مامان / خلاصه تست مامان / کتاب برای تشخیص پرسونا
خلاصه کتاب تست مامان / سوالات تست مامان / خلاصه تست مامان / کتاب برای تشخیص پرسونا

نظرات خلاصه کتاب
تست مامان

راه موفقیت از پرسش درست می‌گذره

این کتاب خیلی عالیه، من همیشه خوندن این کتاب رو به افرادی که ایده های نویی به ذهنشون زده و ضمن تعصب شدیدی که روی ایدشون دارن این احساس رو دارن که این ایده دنیا رو زیر و رو خواهد کرد، توصیه میکنم. پرسیدن سوالات صحیح به روشهای صحیح از افراد صحیح باعث میشه به اطلاعات صحیحی دست پیدا کنید. پروفایل پیشفرض کاربر | بوکارو محمدرضا بیاد