نظرات خلاصه کتاب اثر مرکب

راهکاری برای رشد، ارتقاء و موفقیت
آیکون نویسنده | بوکارو دارن هاردی آیکون دسته بندی | بوکارو موفقیت آیکون مدت زمان مطالعه | بوکارو ۱۱ دقیقه آیکون تعداد صفحات | بوکارو ۶ صفحه
خلاصه کتاب اثر مرکب / ترجمه کتاب The Compund Effect / خلاصه کتاب موفقیت / کتاب های دارن هاردی
خلاصه کتاب اثر مرکب / ترجمه کتاب The Compund Effect / خلاصه کتاب موفقیت / کتاب های دارن هاردی

نظرات خلاصه کتاب
اثر مرکب

راهکاری برای رشد، ارتقاء و موفقیت

آیکون مدت زمان مطالعه | بوکارو ۱۱ دقیقه
آیکون تعداد صفحات | بوکارو ۶ صفحه
چطور میشه متن رو دانلود کنم پروفایل پیشفرض کاربر | بوکارو حسین زوار
خیلی کتاب قشنگی بود 💖 ممنون از بوکارو عزیز بابت این خلاصه روان و زیباشون 🙏🙏 لذت بردم از خوندنش 🥰🥰 پروفایل پیشفرض کاربر | بوکارو عماد کدخدا