همه‌ی نظرات خلاصه کتاب مانیفست کمونیست

کتابی که الهام‌بخش حکومت‌های کمونیستی شد
خلاصه کتاب مانیفست کمونیست / کتاب مارکس و انگلس / متن مانیفست کمونیست
خلاصه کتاب مانیفست کمونیست / کتاب مارکس و انگلس / متن مانیفست کمونیست
همه‌ی نظرات خلاصه کتاب
مانیفست کمونیست
کتابی که الهام‌بخش حکومت‌های کمونیستی شد
و سرباز هایی که دارای قابلیت های ذکر شده نیستن یا قابلیت های کمتری دارن به مراتب کارهای سخت تری بهشون سپرده میشه که شاید اذیتشون کنه جایگاه اجتماعی میتونه انتخاب خود فرد هم باشه بنظر شما عادلانه چیه؟ bookaro اوتانا جانیار
کاملا تند رویه و غیر منطقی البته نه همش چون این قوانین دارای چاشنی برای توجیح هم هستند یه مثال میزنم طبق قانون در خدمت سربازی سربازایی که تحصیل کرده هستند کارهای دفتری و جاهایی که نیاز به سطح سواد قدرت کلام و قلم هست به کار گیری میشن bookaro اوتانا جانیار