خلاصه کتاب مانیفست کمونیست

کتابی که الهام‌بخش حکومت‌های کمونیستی شد
خلاصه کتاب مانیفست کمونیست / کتاب مارکس و انگلس / متن مانیفست کمونیست
خلاصه کتاب مانیفست کمونیست / کتاب مارکس و انگلس / متن مانیفست کمونیست

خلاصه کتاب
مانیفست کمونیست

کتابی که الهام‌بخش حکومت‌های کمونیستی شد

عناوین این خلاصه کتاب

۱
موضوع کتاب راجع‌به چیه؟ حرف حساب جنبش‌های کمونیستی چیه و می‌خواد به چه چیزی برسه؟
۲
طبقه‌ای که اقتصاد رو کنترل کنه، جامعه رو هم کنترل می‌کنه
۳
بورژوازی، اقتصاد و به تبع اون جامعه رو توی مشتش داره
۴
با این‌که طبقه‌ی کارگر سرکوب شده‌اس، اما به تدریج داره متحدتر می‌شه
۵
کمونیسم و پرولتاریا هدفی مشترک دارن؛ هدفی برای لغو مالکیت خصوصی و کسب قدرت سیاسی
۶
ده خواسته‌ی کمونیست‌های سراسر جهان
۷
همه‌ی نقدهای رایجی که به کمونیست وارد می‌شه، به راحتی قابل ردن
۸
خلاصه نهایی

معرفی کتاب مانیفست کمونیست

خلاصه کتاب مانیفست کمونیست به‌طور چکیده و مختصر، ایده‌های اصلی کارل مارکس و فریدریش انگلس برای ساخت ساختار اجتماعی نوین درجهت برابری توده‌های جامعه و حذف فقر طبقاتی صحبت می‌کنه.

مطالعه‌ی خلاصه کتاب مانیفست کمونیست چه از جنبه‌ی اجتماعی و چه از جنبه‌ی سیاسی، اهمیت ویژه‌ای داره؛ چرا که این کتاب منبع الهامی برای انقلاب‌های کمونیستی و تفکر محوری در شکل‌گیری اتحاد جماهیر شوروی بود. بعد از انقلاب اکتبر ۱۹۱۷ در روسیه و استقرار حکومت کمونیستی در این کشور، به‌مرور مفهوم جدیدی به‌اسم بلوک شرق به‌وجود اومد. بلوک شرق به کشورهای گفته می‌شد که تحت‌نظر اتحاد جماهیر شوروی، ساختار کمونیستی داشتن و علیه کاپیتالیسم و سرمایه‌داری دنیای غرب مبارزه می‌کردن.

کتاب مانیفست کمونیست به‌شدت سرمایه‌داری رو می‌کوبه و عامل بدبختی جامعه رو سرمایه‌دارها می‌دونه. ممکنه فکر کنی که منظور این کتاب، ثروتمندان کله‌گنده هست؛ اما منظور دقیق کارل مارکس و فریدریش انگلس از سرمایه‌دار، تمام افرادی هستن که مالک زمین، خونه یا چیز ارزشمندی هستن و به‌خاطر این دارایی، طبقه‌ی فرودست مجبوره تا براشون کار کنه تا حقوقی ازشون دریافت کنه. به‌همین‌راحتی، شاید خودِ تو که این متن رو می‌خونی، طبق تعریف کتاب مانیفست کمونیست، جزو دشمنان طبقاتی خلق قرار بگیری.

مارکس معتقد بود که بالاخره طبقه‌ی کارگر به آگاهی طبقاتی خواهد رسید و این جسارت رو پیدا می‌کنه که علیه حکامِ سرمایه‌دار قیام کنه و قدرت رو به‌دست بگیره تا جامعه‌ای کمونیستی فاقد طبقات اجتماعی رو برپا کنه.

در چه صورتی از این کتاب لذت می‌بری؟

- اگه می‌خوای درباره‌ی ایدئولوژی حکومت‌های کمونیستی بیشتر بدونی
- اگه مطالعه درباره‌ی تاریخ و ساختار حکومت شوروی برات جذابه‌
- اگه با دنیای سرمایه‌داری مخالف هستی و فکر می‌کنی که باید ساختار جایگزینی به‌وجود بیاد

عناوین این خلاصه کتاب

۱
موضوع کتاب راجع‌به چیه؟ حرف حساب جنبش‌های کمونیستی چیه و می‌خواد به چه چیزی برسه؟
۲
طبقه‌ای که اقتصاد رو کنترل کنه، جامعه رو هم کنترل می‌کنه
۳
بورژوازی، اقتصاد و به تبع اون جامعه رو توی مشتش داره
۴
با این‌که طبقه‌ی کارگر سرکوب شده‌اس، اما به تدریج داره متحدتر می‌شه
۵
کمونیسم و پرولتاریا هدفی مشترک دارن؛ هدفی برای لغو مالکیت خصوصی و کسب قدرت سیاسی
۶
ده خواسته‌ی کمونیست‌های سراسر جهان
۷
همه‌ی نقدهای رایجی که به کمونیست وارد می‌شه، به راحتی قابل ردن
۸
خلاصه نهایی

سوالات متداول

این کتاب به‌وضوح نظام سرمایه‌داری رو می‌کوبه و سرمایه‌دارها رو دشمنان طبقاتی خلق معرفی می‌کنه. نویسنده‌های کتاب ساختاری رو تشریح می‌کنن که می‌تونه جایگزین نظام‌های سرمایه‌داری بشه و به فقر طبقاتی پایان بده. مانیفست کمونیست پر از نکاتی هست که باید برای احداث چنین حکومتی درنظر داشت.

انقلاب اکتبر ۱۹۱۷ و شکل‌گیری اتحاد جماهیر شوروی به‌رهبری لنین، مستقیما از ایده‌های این کتاب الهام گرفته شدند. حکومت شوروی خوندن این کتاب رو برای تمام طبقات جامعه پیشنهاد می‌داد و مسئولان کشور باید نکاتش رو از بر می‌بودن.

کتاب‌های مشابه