نظرات خلاصه کتاب تسلا

نابغه‌ای که جلوتر از عصر خودش بود
آیکون نویسنده | بوکارو مارگارت چنی آیکون دسته بندی | بوکارو زندگینامه آیکون مدت زمان مطالعه | بوکارو ۱۵ دقیقه آیکون تعداد صفحات | بوکارو ۱۲ صفحه
خلاصه کتاب تسلا / زندگینامه نیکولا تسلا / خالق جریان متناوب
خلاصه کتاب تسلا / زندگینامه نیکولا تسلا / خالق جریان متناوب

نظرات خلاصه کتاب
تسلا

نابغه‌ای که جلوتر از عصر خودش بود

آیکون مدت زمان مطالعه | بوکارو ۱۵ دقیقه
آیکون تعداد صفحات | بوکارو ۱۲ صفحه
عالی بود. ممنون از بوکارو🌺 پروفایل پیشفرض کاربر | بوکارو مهدی مرادی
جالب بود پروفایل پیشفرض کاربر | بوکارو علیرضا آذربایجانی