نظرات خلاصه کتاب هفت عادت مردمان موثر

آدم های مؤفق چه ویژگی‌های متمایزی نسبت‌به بقیه دارن؟
آیکون نویسنده | بوکارو استفان کاوی آیکون دسته بندی | بوکارو موفقیت آیکون مدت زمان مطالعه | بوکارو ۱۷ دقیقه آیکون تعداد صفحات | بوکارو ۱۲ صفحه
خلاصه کتاب هفت عادت مردمان موثر / کتاب 7 عادت مردمان موثر / هفت عادت مردمان موثر خلاصه
خلاصه کتاب هفت عادت مردمان موثر / کتاب 7 عادت مردمان موثر / هفت عادت مردمان موثر خلاصه

نظرات خلاصه کتاب
هفت عادت مردمان موثر

آدم های مؤفق چه ویژگی‌های متمایزی نسبت‌به بقیه دارن؟

آیکون مدت زمان مطالعه | بوکارو ۱۷ دقیقه
آیکون تعداد صفحات | بوکارو ۱۲ صفحه
خیلی ممنون از بوکارو عزیز که این خلاصه محشر رو تهیه کرده بودن خیلی خیلی لذت بردم از خوندنش و چیزای خیلی زیادی ازش یاد گرفتم💓💓 پروفایل پیشفرض کاربر | بوکارو عماد کدخدا