خلاصه کتاب هفت عادت مردمان موثر

آدم های مؤفق چه ویژگی‌های متمایزی نسبت‌به بقیه دارن؟
خلاصه کتاب هفت عادت مردمان موثر / کتاب 7 عادت مردمان موثر / هفت عادت مردمان موثر خلاصه
خلاصه کتاب هفت عادت مردمان موثر / کتاب 7 عادت مردمان موثر / هفت عادت مردمان موثر خلاصه
خلاصه کتاب
هفت عادت مردمان موثر
آدم های مؤفق چه ویژگی‌های متمایزی نسبت‌به بقیه دارن؟
عناوین این خلاصه کتاب
۱
کتاب راجع‌به چی صحبت می‌کنه؟ آدم‌های مؤثر چه عادت‌هایی دارن که اون‌ها رو از بقیه متمایز می‌کنه؟
۲
برای ایجاد عادت‌های ماندگار، باید علاوه‌بر رفتار، شخصیتت رو هم تغییر بدی!
۳
دیدت به دنیا رو با قواعد بنیادیِ همگانی منطبق کن
۴
عادت اول: کنش‌گرا باش و کنترل سرنوشتت رو خودت به‌دست بگیر
۵
عادت دوم: موقع شروع، پایان رو درنظر داشته باش
۶
ادامه عادت دوم: یک بیانیه مأموریت شخصی بنویس و اون رو در زندگی روزانه خودت به‌کار ببر
۷
عادت سوم: اولویت‌بندی
۸
عادت چهارم: تفکر برد  برد
۹
ادامه عادت چهارم: ایجاد روابط پایدار با دیگران به‌معنای سرمایه‌گذاری در حساب‌های بانکی احساسیه
۱۰
عادت ششم: هم‌افزایی ازطریق گشاده‌رویی و رفتار محترمانه با دیگران
۱۱
عادت هفتم: اگر می‌خوای به اره‌کردن ادامه بدی، باید اره رو تیز کنی
۱۲
حرف اصلی کتاب
معرفی کتاب هفت عادت مردمان موثر

خلاصه کتاب هفت عادت مردمان موثر (ترجمه کتاب seven habits of highly effective people) راجع‌به عادت‌های روزمره‌ی افرادی صحبت می‌کنه که تونستن به جاهای خوبی برسن. استفان کاوی که نویسنده‌ی کتاب 7 عادت مردمان موثر هست، بعد از مطالعه‌ی تعداد زیادی از کتاب‌های موفقیت و خودیاری قدیمی و جدید عادت‌هایی رو استخراج کرده که به پیشرفت در زندگی و رسیدن به قله‌های مؤفقیت در بُعد شخصی و کاری کمک می‌کنه.

در چه صورتی از این کتاب لذت می‌بری؟
- اگه می‌خوای در زندگی شخصی و کاری خودت به مؤفقیت‌های بیش‌تری برسی
- اگه دوست داری بدونی که آدم‌های مؤفق چه عادت‌هایی دارن
- اگه می‌خوای ارتباط سالم‌تری با بقیه‌ی آدم‌ها برقرار کنی
عناوین این خلاصه کتاب
۱
کتاب راجع‌به چی صحبت می‌کنه؟ آدم‌های مؤثر چه عادت‌هایی دارن که اون‌ها رو از بقیه متمایز می‌کنه؟
۲
برای ایجاد عادت‌های ماندگار، باید علاوه‌بر رفتار، شخصیتت رو هم تغییر بدی!
۳
دیدت به دنیا رو با قواعد بنیادیِ همگانی منطبق کن
۴
عادت اول: کنش‌گرا باش و کنترل سرنوشتت رو خودت به‌دست بگیر
۵
عادت دوم: موقع شروع، پایان رو درنظر داشته باش
۶
ادامه عادت دوم: یک بیانیه مأموریت شخصی بنویس و اون رو در زندگی روزانه خودت به‌کار ببر
۷
عادت سوم: اولویت‌بندی
۸
عادت چهارم: تفکر برد  برد
۹
ادامه عادت چهارم: ایجاد روابط پایدار با دیگران به‌معنای سرمایه‌گذاری در حساب‌های بانکی احساسیه
۱۰
عادت ششم: هم‌افزایی ازطریق گشاده‌رویی و رفتار محترمانه با دیگران
۱۱
عادت هفتم: اگر می‌خوای به اره‌کردن ادامه بدی، باید اره رو تیز کنی
۱۲
حرف اصلی کتاب
کتاب‌های مشابه