نظرات خلاصه کتاب انسان خردمند

خلاصه‌ای از تاریخ انسان؛ از انسان اولیه تا انسان مدرن
آیکون نویسنده | بوکارو یووال نوح هراری آیکون دسته بندی | بوکارو تاریخی آیکون مدت زمان مطالعه | بوکارو ۱۸ دقیقه آیکون تعداد صفحات | بوکارو ۱۳ صفحه
خلاصه کتاب انسان خردمند | تاریخ انسان اولیه
خلاصه کتاب انسان خردمند | تاریخ انسان اولیه

نظرات خلاصه کتاب
انسان خردمند

خلاصه‌ای از تاریخ انسان؛ از انسان اولیه تا انسان مدرن

آیکون مدت زمان مطالعه | بوکارو ۱۸ دقیقه
آیکون تعداد صفحات | بوکارو ۱۳ صفحه
سلام خسته نباشید خلاصه خوبی بود 👍🏻 لطفا خلاصه کتاب حوزه های اجتماعی رو هم بزارید پروفایل پیشفرض کاربر | بوکارو marzeh fathi