خلاصه کتاب انسان خردمند

خلاصه‌ای از تاریخ انسان؛ از انسان اولیه تا انسان مدرن
۱۸ دقیقه
۱۳ صفحه
خلاصه کتاب انسان خردمند | تاریخ انسان اولیه
خلاصه کتاب انسان خردمند | تاریخ انسان اولیه
خلاصه کتاب
انسان خردمند
خلاصه‌ای از تاریخ انسان؛ از انسان اولیه تا انسان مدرن
۱۸ دقیقه
۱۳ صفحه
عناوین این خلاصه کتاب
۱
موضوع کتاب راجع‌به چیه؟ انسان چطور از غارنشینی به نقطه‌ی فعلی رسیده؟
۲
انسان خردمند با غلبه به سایر گونه‌های انسانی، زمین رو قلمروی خودش کرد
۳
تفکر و تعامل به انسان خردمند قدرت سلطه به کره‌ی زمین رو داد!
۴
اختراع زبان بیان چیزهای پیچیده رو آسون کرد و به پیشرفت جامعه بشری کمک کرد!
۵
انقلاب کشاورزی انسان‌ها رو از مصرف‌کننده به تولیدکننده تبدیل کرد و باعث رشد جمعیت شد!
۶
چطور اجداد ما پول رو برای تبادلات تجاری اختراع کردن؟
۷
امپراطوری‌ها و ادیان، انسان‌ها رو به‌سمت وحدت جهانی سوق دادن
۸
انقلاب علمی انسان رو در راه مدرنیته گذاشت و باعث شکل‌گیری امپریالیسم و شکوفایی اقتصادی شد
۹
جامعه‌ی سرمایه‌داریِ امروزی میراث‌دارِ امپریالیسم اروپایی هست!
۱۰
امروز بشریت در صلح‌آمیزترین برهه‌ی تاریخ خودش زندگی می‌کنه
۱۱
تاریخ نه خوبه و نه بد؛ چون‌که پیچ‌وتاب‌هاش تا حد زیادی با تفکرات ذهنی ما مغایرت داره!
۱۲
تکامل انسان خردمند هنوز تموم نشده؛ منتظر گونه‌های جدید باش!
۱۳
حرف اصلی کتاب
معرفی کتاب انسان خردمند

خلاصه کتاب انسان خردمند (ترجمه کتاب Sapiens) راجع‌به تکامل انسان اولیه و گونه‌های مختلف بشری صحبت می‌کنه. یووال نوح حراری توی کتاب انسان خردمند از این می‌گه که چطور انسان در طول برهه‌های مختلف، تونست خودش رو پیشرفت بده و به پادشاه سیاره‌ی زمین تبدیل بشه. نویسنده‌ی کتاب از ابتدای تاریخ تا شکل‌گیری جوامع مدرن صحبت می‌کنه و درآخر راجع‌به این صحبت می‌کنه که بشر چطور با استفاده از پیشرفت‌های علمی و فناوری، در آینده می‌تونه گونه‌ی جدیدی از انسان‌ها رو به‌اسم ابر انسان به‌وجود بیاره.

در چه صورتی از این کتاب لذت می‌بری؟
- اگه به سرگذشت انسان‌های اولیه و نحوه‌ی زندگی اجدادمون علاقه داری
- اگه برات جالبه که بدونی جوامع و تمدن‌ها چطوری شکل گرفتن
- اگه دوست داری راجع‌به شکل‌گیری جوامع مدرن بیش‌تر بدونی
عناوین این خلاصه کتاب
۱
موضوع کتاب راجع‌به چیه؟ انسان چطور از غارنشینی به نقطه‌ی فعلی رسیده؟
۲
انسان خردمند با غلبه به سایر گونه‌های انسانی، زمین رو قلمروی خودش کرد
۳
تفکر و تعامل به انسان خردمند قدرت سلطه به کره‌ی زمین رو داد!
۴
اختراع زبان بیان چیزهای پیچیده رو آسون کرد و به پیشرفت جامعه بشری کمک کرد!
۵
انقلاب کشاورزی انسان‌ها رو از مصرف‌کننده به تولیدکننده تبدیل کرد و باعث رشد جمعیت شد!
۶
چطور اجداد ما پول رو برای تبادلات تجاری اختراع کردن؟
۷
امپراطوری‌ها و ادیان، انسان‌ها رو به‌سمت وحدت جهانی سوق دادن
۸
انقلاب علمی انسان رو در راه مدرنیته گذاشت و باعث شکل‌گیری امپریالیسم و شکوفایی اقتصادی شد
۹
جامعه‌ی سرمایه‌داریِ امروزی میراث‌دارِ امپریالیسم اروپایی هست!
۱۰
امروز بشریت در صلح‌آمیزترین برهه‌ی تاریخ خودش زندگی می‌کنه
۱۱
تاریخ نه خوبه و نه بد؛ چون‌که پیچ‌وتاب‌هاش تا حد زیادی با تفکرات ذهنی ما مغایرت داره!
۱۲
تکامل انسان خردمند هنوز تموم نشده؛ منتظر گونه‌های جدید باش!
۱۳
حرف اصلی کتاب
کتاب‌های مشابه