نظرات خلاصه کتاب دلایلی برای زنده ماندن

خاطراتی خوشبینانه درباره افسردگی و اضطراب
آیکون نویسنده | بوکارو مت هیگ آیکون دسته بندی | بوکارو روانشناسی آیکون مدت زمان مطالعه | بوکارو ۱۳ دقیقه آیکون تعداد صفحات | بوکارو ۹ صفحه
خلاصه کتاب دلایلی برای زنده ماندن / کتاب برای رهایی از افسردگی
خلاصه کتاب دلایلی برای زنده ماندن / کتاب برای رهایی از افسردگی

نظرات خلاصه کتاب
دلایلی برای زنده ماندن

خاطراتی خوشبینانه درباره افسردگی و اضطراب

آیکون مدت زمان مطالعه | بوکارو ۱۳ دقیقه
آیکون تعداد صفحات | بوکارو ۹ صفحه
خیلی عالی و آموزنده و فونتشم خیلی خوب بود پروفایل پیشفرض کاربر | بوکارو آناهیتا افرازه
واقعا لذت بردم از این خلاصه ، متن روان و فونت بسیار خوبی داشت 🙏🏻😌 پروفایل پیشفرض کاربر | بوکارو Azin Zda