همه‌ی نظرات خلاصه کتاب دلایلی برای زنده ماندن

خاطراتی خوشبینانه درباره افسردگی و اضطراب
۱۳ دقیقه
۹ صفحه
خلاصه کتاب دلایلی برای زنده ماندن / کتاب برای رهایی از افسردگی
خلاصه کتاب دلایلی برای زنده ماندن / کتاب برای رهایی از افسردگی
همه‌ی نظرات خلاصه کتاب
دلایلی برای زنده ماندن
خاطراتی خوشبینانه درباره افسردگی و اضطراب
۱۳ دقیقه
۹ صفحه
حس خوب😊 bookaro Melika Khodaeifar
خیلی عالی و آموزنده و فونتشم خیلی خوب بود bookaro آناهیتا افرازه
واقعا لذت بردم از این خلاصه ، متن روان و فونت بسیار خوبی داشت 🙏🏻😌 bookaro Azin Zda