خلاصه کتاب گاو بنفش

تنها راه بقا و رشد متمایزبودن هست
۱۳ دقیقه
۹ صفحه
خلاصه کتاب گاو بنفش ست گودین
خلاصه کتاب گاو بنفش ست گودین
خلاصه کتاب
گاو بنفش
تنها راه بقا و رشد متمایزبودن هست
۱۳ دقیقه
۹ صفحه
عناوین این خلاصه کتاب
۱
کتاب راجع‌به چی صحبت می‌کنه؟ چرا استثنایی‌نبودن برای یک شرکت به‌معنای مرگه
۲
 تبلیغات دیگه اثرگذاری گذشته رو ندارن
۳
تا زمانی که محصول قابل‌توجهی نداشته باشی، نباید انتظارِ دیده‌شدن داشته باشی
۴
امروز ریسک‌کردن از ریسک‌نکردن امن‌تره!
۵
روی مشتری‌هایی تمرکز کن که مشتاقِ تجربه‌ی چیزهای جدید هستن
۶
بازاریابی یعنی ابداع محصول؛ آن را با فروشندگی اشتباه نگیرید!
۷
باید برای اون‌هایی که راه‌حل کسب‌و‌کارت نیاز دارن، بازاریابی کنی
۸
از تمسخر نباید ترسید
۹
حرف اصلی کتاب
معرفی کتاب گاو بنفش

خلاصه کتاب گاو بنفش (ترجمه کتاب Purple Cow) راجع‌به راه‌و‌رسم تولید محصولات موفق و متمایز صحبت می‌کنه. ست گادین که نویسنده‌ی این کتاب هست، می‌گه که یا باید متمایز باشی، یا باید شکست رو قبول کنی. در دوره‌ی که ۱۰۰تا برند برای سس مایونز وجود داره، معمولی‌بودن به‌معنای نادیده‌گرفته‌شدن هست. تنها راه دیده‌شدن در بین انبوهی از کالاهای شبیه‌به‌هم، متفاوت‌بودن و این همون چیزیه که گاو بنفش بهش اشاره می‌کنه. گاو بنفش استراتژی بازاریابی‌ای برای تولید محصولات نوآورانه و پیداکردنِ مشتری‌هایی هست که حاضر به خرید باشن.

در چه صورتی از این کتاب لذت می‌بری؟
- اگه مدیرعامل یا کارآفرین هستی و می‌خوای عملکرد چشمگیری در بازار داشته باشی
- اگه مدیر محصول هستی و به‌دنبال ساخت محصولی متمایز و خیره‌کننده هستی
- اگه بازاریاب هستی و می‌خوای صدای کسب‌و‌کارت رو به گوش مردم برسونی
عناوین این خلاصه کتاب
۱
کتاب راجع‌به چی صحبت می‌کنه؟ چرا استثنایی‌نبودن برای یک شرکت به‌معنای مرگه
۲
 تبلیغات دیگه اثرگذاری گذشته رو ندارن
۳
تا زمانی که محصول قابل‌توجهی نداشته باشی، نباید انتظارِ دیده‌شدن داشته باشی
۴
امروز ریسک‌کردن از ریسک‌نکردن امن‌تره!
۵
روی مشتری‌هایی تمرکز کن که مشتاقِ تجربه‌ی چیزهای جدید هستن
۶
بازاریابی یعنی ابداع محصول؛ آن را با فروشندگی اشتباه نگیرید!
۷
باید برای اون‌هایی که راه‌حل کسب‌و‌کارت نیاز دارن، بازاریابی کنی
۸
از تمسخر نباید ترسید
۹
حرف اصلی کتاب
کتاب‌های مشابه