همه‌ی نظرات خلاصه کتاب صبح جادویی

۶ عادت موفقیت‌ساز صبحگاهی برای زندگی
خلاصه کتاب صبح جادویی / ترجمه کتاب miracle morning / کتاب برای سحرخیزی
خلاصه کتاب صبح جادویی / ترجمه کتاب miracle morning / کتاب برای سحرخیزی
همه‌ی نظرات خلاصه کتاب
صبح جادویی
۶ عادت موفقیت‌ساز صبحگاهی برای زندگی
خلاصه متنی
خیلی خوب بود اما نظر من اینکه که یک دوره ۳۰ روزه فقط زود بیدار بشید بعد که عادت شد تو دوره دوم ۳۰روز یا ۲۱ روزه بیاید یه کارو تبدیل کنید به عادت ووو این فرایندو تا جایی که لازمه ادامه بدید. برای من سخته که بخوام مثل ربات یه برنامه بپذیرم bookaro Alireza Kalantari
عالی بود bookaro ar vr