هدیه‌ی نقدیت اینجاست!

نظرات خلاصه کتاب اثر لوسیفر

وقتی خوی شیطانی انسان آشکار میشه
خلاصه کتاب اثر لوسیفر / خلاصه کتاب اثر شیطانی
خلاصه کتاب اثر لوسیفر / خلاصه کتاب اثر شیطانی

نظرات خلاصه کتاب
اثر لوسیفر

وقتی خوی شیطانی انسان آشکار میشه

خلاصه کتاب فوقالعاده ای بود و من خیلی لذت بردم، و اینکه این کتاب باعث شد بدونم تا الان چقد قضاوت های اشتباه داشتم نسبت به رفتار آدمها و بدونم که ادمها بسته به شرایطی که دارن تغییر میکنن.مرسی از تیم بوکارو 💙🙋‍♀️ پروفایل پیشفرض کاربر | بوکارو Heyam Mosavi