نظرات خلاصه کتاب مهره حیاتی

چطور در کار به مهره‌ی غیرقابل جایگزین تبدیل بشیم؟
آیکون نویسنده | بوکارو ست گودین آیکون دسته بندی | بوکارو توسعه شغلی آیکون مدت زمان مطالعه | بوکارو ۱۲ دقیقه آیکون تعداد صفحات | بوکارو ۸ صفحه
خلاصه کتاب مهره حیاتی از ست گودین / ست گادین
خلاصه کتاب مهره حیاتی از ست گودین / ست گادین

نظرات خلاصه کتاب
مهره حیاتی

چطور در کار به مهره‌ی غیرقابل جایگزین تبدیل بشیم؟

آیکون مدت زمان مطالعه | بوکارو ۱۲ دقیقه
آیکون تعداد صفحات | بوکارو ۸ صفحه
از خوندن این کتاب بسیار لذت بردم 👌🏻 پروفایل پیشفرض کاربر | بوکارو فاطمه ترابی