خلاصه کتاب سرنوشت روم باستان

آب‌و‌هوا، بیماری و پایان یک امپراطوری عظیم
۱۴ دقیقه
۹ صفحه
خلاصه کتاب سرنوشت روم باستان / سرنوشت امپراطوری روم / ظهور و سقوط امپراطوری روم
خلاصه کتاب سرنوشت روم باستان / سرنوشت امپراطوری روم / ظهور و سقوط امپراطوری روم
خلاصه کتاب
سرنوشت روم باستان
آب‌و‌هوا، بیماری و پایان یک امپراطوری عظیم
۱۴ دقیقه
۹ صفحه
خلاصه متنی
عناوین این خلاصه کتاب
۱
کتاب راجع‌به چی صحبت می‌کنه؟ چطور طبیعت در ظهور و سقوط امپراطوری روم نقش داشته؟
۲
آب‌وهوای غیرمعمول و مطلوب به رونق امپراطوری روم کمک کرد
۳
بیماری و سلامتی همیشه بخشی از زندگی رومیان بوده
۴
طاعون باعث بحران اقتصادی در امپراطوری روم شد
۵
در قرن سوم، امپراطوری روم اولین سقوط خود را تجربه کرد
۶
بازسازی روم بعد از اولین سقوط، ماندگار نبود
۷
طاعون بوبونیک اولین ضربه از دو ضربه‌ی مهلک رو به روم شرقی وارد کرد
۸
امپراطوری روم هیچ‌وقت نتونست بعد از عصر یخبندانِ ثانی، خودش رو بازیابی کنه
۹
حرف اصلی کتاب
معرفی کتاب سرنوشت روم باستان

خلاصه کتاب سرنوشت روم باستان (ترجمه کتاب The Fate of Rome) به عوامل ظهور و سقوط امپراطوری روم نگاه می‌کنه؛ با‌این‌تفاوت که این‌بار از منظر جدیدی این مسئله رو بررسی می‌کنه و نقش تغییرات اقلیمی رو در شکوفایی و سقوط روم بررسی می‌کنه. اغلب کتاب‌هایی که راجع‌به امپراطوری روم و تاریخ این کشور وسیع نوشته شده، به اتفاقات دربار و وضعیت جنگ‌ها می‌پردازن؛ اما خلاصه کتاب سرنوشت روم باستان تغییرات آب‌و‌هوایی، شیوع بیماری‌های کشنده‌ای مثل طاعون و مهاجرت قبایل مختلف به روم رو عوامل اصلی شکوفایی و فروپاشی روم می‌دونه.

در چه صورتی از این کتاب لذت می‌بری؟
- اگه به عواملِ ظهور و سقوط حکومت‌ها و امپراطوری‌های بزرگ علاقه‌ داری
- اگه به تاریخ امپراطوری روم علاقه داری
- اگه دوست داری راجع‌به نقش تغییرات اقلیمی در اتفاقات بزرگ تاریخی بیش‌تر بدونی
عناوین این خلاصه کتاب
۱
کتاب راجع‌به چی صحبت می‌کنه؟ چطور طبیعت در ظهور و سقوط امپراطوری روم نقش داشته؟
۲
آب‌وهوای غیرمعمول و مطلوب به رونق امپراطوری روم کمک کرد
۳
بیماری و سلامتی همیشه بخشی از زندگی رومیان بوده
۴
طاعون باعث بحران اقتصادی در امپراطوری روم شد
۵
در قرن سوم، امپراطوری روم اولین سقوط خود را تجربه کرد
۶
بازسازی روم بعد از اولین سقوط، ماندگار نبود
۷
طاعون بوبونیک اولین ضربه از دو ضربه‌ی مهلک رو به روم شرقی وارد کرد
۸
امپراطوری روم هیچ‌وقت نتونست بعد از عصر یخبندانِ ثانی، خودش رو بازیابی کنه
۹
حرف اصلی کتاب
کتاب‌های مشابه