خلاصه کتاب اوضاع خیلی خراب است

کتابی درباره‌ی تأثیر امید در زندگی
خلاصه کتاب اوضاع خیلی خراب است / خلاصه کتاب همه چیز به فنا رفته / کتاب همه چیز به گا رفته / خلاصه کتاب های مارک منسن
خلاصه کتاب اوضاع خیلی خراب است / خلاصه کتاب همه چیز به فنا رفته / کتاب همه چیز به گا رفته / خلاصه کتاب های مارک منسن
خلاصه کتاب
اوضاع خیلی خراب است
کتابی درباره‌ی تأثیر امید در زندگی
عناوین این خلاصه کتاب
۱
موضوع کتاب راجع‌به چیه؟ اینکه امید می‌تونه به مانعی برای زندگی بهتر تبدیل بشه!
۲
امید برای اوقات بد مثل مسکن عمل می‌کنه؛ اما جایی در اوقات خوب‌مون نداره
۳
تصمیماتِ منطقی لزوما تصمیماتِ بهتری نیستن!
۴
۴ قانونی که احساسات‌مون رو هدایت می‌کنن و امید رو به یک ارزش گمشده تبدیل می‌کنن
۵
هر باور ایدئولوژیکی دردسرساز هست؛ پس زندگی رو با شرایط خودش قبول کن!
۶
چطور امانوئل کانت دیدگاه آمور فاتیِ نیچه رو تکمیل می‌کنه؟
۷
شادی‌جویی یک ریسکِ ناممکن برای دموکراسیه 
۸
گاهی نوآوری، خودش به حاشیه و عاملی برای کاهش آزادی‌ها تبدیل می‌شه
۹
هوش مصنوعی احتمالا زندگی‌مون رو تغییر می‌ده و این تغییر لزوما بد نیست!
۱۰
حرف اصلی کتاب
معرفی کتاب اوضاع خیلی خراب است

خلاصه کتاب اوضاع خیلی خراب است که با اسم همه چیز به فنا رفته هم شناخته می‌شه (ترجمه کتاب Everything is F*cked) قرار نیست داستان امیدواری تعریف کنه؛ درعوض سعی می‌کنه تا خواننده رو با واقعیت‌های تلخ زندگی آشنا کنه؛ واقعیت‌هایی که پذیرش و درک اون‌ها تأثیر مهمی در افزایش رضایت و خشنودی از زندگی داره. توی این کتاب به‌جای اینکه نویسنده به یک‌مشت حرف انگیزشیِ توخالی متوسل بشه، از علم روانشناسی و تفکر فلاسفه‌ی بزرگ مثل نیچه، کانت و... در قالب یک‌سری داستانِ جذاب استفاده می‌کنه تا تمرکزت از مسیر اشتباه به مسیر درست برگرده.

در چه صورتی از این کتاب لذت می‌بری؟
- اگه دنبالِ پیداکردنِ راز زندگی و رسیدن به خوشبختی هستی
- اگه از کتاب‌های انگیزشیِ زرد خسته‌ای، اما برای تغییر طرز فکرت به توصیه‌‌های خوبی نیاز داری
- اگه به مباحث فلسفی و مربوط‌به روان‌شناسی علاقه داری
عناوین این خلاصه کتاب
۱
موضوع کتاب راجع‌به چیه؟ اینکه امید می‌تونه به مانعی برای زندگی بهتر تبدیل بشه!
۲
امید برای اوقات بد مثل مسکن عمل می‌کنه؛ اما جایی در اوقات خوب‌مون نداره
۳
تصمیماتِ منطقی لزوما تصمیماتِ بهتری نیستن!
۴
۴ قانونی که احساسات‌مون رو هدایت می‌کنن و امید رو به یک ارزش گمشده تبدیل می‌کنن
۵
هر باور ایدئولوژیکی دردسرساز هست؛ پس زندگی رو با شرایط خودش قبول کن!
۶
چطور امانوئل کانت دیدگاه آمور فاتیِ نیچه رو تکمیل می‌کنه؟
۷
شادی‌جویی یک ریسکِ ناممکن برای دموکراسیه 
۸
گاهی نوآوری، خودش به حاشیه و عاملی برای کاهش آزادی‌ها تبدیل می‌شه
۹
هوش مصنوعی احتمالا زندگی‌مون رو تغییر می‌ده و این تغییر لزوما بد نیست!
۱۰
حرف اصلی کتاب
کتاب‌های مشابه