هدیه‌ی نقدیت اینجاست!

نظرات خلاصه کتاب ایلان ماسک

نابغه‌ای که سودای نجات نوع بشر رو توی سرش داره
خلاصه کتاب ایلان ماسک / اتوبیوگرافی ایلان ماسک / زندگی شخصی ایلان ماسک
خلاصه کتاب ایلان ماسک / اتوبیوگرافی ایلان ماسک / زندگی شخصی ایلان ماسک

نظرات خلاصه کتاب
ایلان ماسک

نابغه‌ای که سودای نجات نوع بشر رو توی سرش داره

بسیار پیشنهاد میشه پروفایل پیشفرض کاربر | بوکارو Mehrab Farrokhzad