همه‌ی نظرات خلاصه کتاب آسوده گرایی

لزوما تلاش بیشتر موفقیت رو تضمین نمی‌کنه
خلاصه کتاب آسوده گرایی / خلاصه کتاب سهل گرایی
خلاصه کتاب آسوده گرایی / خلاصه کتاب سهل گرایی
همه‌ی نظرات خلاصه کتاب
آسوده گرایی
لزوما تلاش بیشتر موفقیت رو تضمین نمی‌کنه
خلاصه متنی
عالی bookaro بهداد منصوری
یه پیشنهاد ، میشه امکانی رو اضافه کنید که بشه زیر کلمات خط کشید یا هایلایتشون کرد ؟ bookaro Mahdiye Kh
عالی مثل همیشه bookaro Mahdiye Kh