نظرات خلاصه کتاب کار عمیق

کارِ متمرکز در دنیایی پر از حواس‌پرتی
آیکون نویسنده | بوکارو کال نیوپورت آیکون دسته بندی | بوکارو توسعه فردی آیکون مدت زمان مطالعه | بوکارو ۱۰ دقیقه آیکون تعداد صفحات | بوکارو ۶ صفحه
خلاصه کتاب کار عمیق / چکیده کتاب کار عمیق / کتاب برای افزایش بهره وری
خلاصه کتاب کار عمیق / چکیده کتاب کار عمیق / کتاب برای افزایش بهره وری

نظرات خلاصه کتاب
کار عمیق

کارِ متمرکز در دنیایی پر از حواس‌پرتی

آیکون مدت زمان مطالعه | بوکارو ۱۰ دقیقه
آیکون تعداد صفحات | بوکارو ۶ صفحه
بسیار ساده و عامیانه پروفایل پیشفرض کاربر | بوکارو Gozar Ali Hazareh
خیلی عالی و روان ترجمه شده بود ممنون از بوکارو عزیز🧡🧡 پروفایل پیشفرض کاربر | بوکارو عماد کدخدا