خلاصه کتاب سرزمین‌های خونین

اروپا‌ی تقسیم‌شده بین هیتلر و استالین
۱۹ دقیقه
۱۴ صفحه
خلاصه کتاب سرزمین های خونین / کتاب سرزمین های خونین / ترجمه کتاب Bloodlands / کتاب تاریخی درباره جنگ جهانی دوم / هولودومور
خلاصه کتاب سرزمین های خونین / کتاب سرزمین های خونین / ترجمه کتاب Bloodlands / کتاب تاریخی درباره جنگ جهانی دوم / هولودومور
خلاصه کتاب
سرزمین‌های خونین
اروپا‌ی تقسیم‌شده بین هیتلر و استالین
۱۹ دقیقه
۱۴ صفحه
عناوین این خلاصه کتاب
۱
موضوع کتاب راجع‌به چیه؟ سرنوشت تیره‌و‌تار مردم لهستان در طی جنگ جهانی دوم
۲
برنامه‌ی مزارعِ اشتراکیِ استالین میلیون‌ها نفر رو وارد قحطی کرد
۳
استالین به‌شکل بی‌رحمانه‌ای اقلیت‌ها و افرادی که برچسب دشمنان طبقاتی خورده بودند، تحت پیگرد قرار می‌داد!
۴
هیتلر و استالین بر سر حمله دوجانبه به لهستان و ویرانیِ این کشور توافق کردن!
۵
شوروی با مامورانِ مخفیش سعی داشت اقدامات آزادی‌جویانه‌ی ارتشِ مقاومتِ لهستان رو خنثی و اون‌ها رو شناسایی کنه!
۶
آلمان‌ها اقلیت‌های قومیتی را از نژاد پست می‌دونستن و باهاشون بدرفتاری می‌کردن!
۷
هدف بعدی ماشین جنگی هیتلر، هم‌پیمان دیروز و دشمن امروز، یعنی اتحاد جماهیر شوروی بود
۸
با افزایش تلفات نظامی، آلمانِ نازی شروع به جذب نیروی کار اجباری کرد
۹
«راه‌حل نهایی» آلمان برای محوکردن قوم یهود از تبعید به نابودی تغییر کرد
۱۰
مقاومت دربرابر اشغال آلمان غیرممکن بود!
۱۱
شوروی همزمان با به‌دست‌آوردنِ سرزمین‌های بیش‌تر در غرب، ریز و درشت رو آزار می‌داد
۱۲
شوروی، آلمانی‌ها رو از مناطق تسخیرشده بیرون کرد 
۱۳
هزاران‌نفر در جریان اخراج‌هایی که پس از پایان جنگ جهانی دوم اتفاق افتاد، جونشون رو از دست دادن 
۱۴
حرف اصلی کتاب
معرفی کتاب سرزمین‌های خونین

خلاصه کتاب سرزمین های خونین (ترجمه کتاب Bloodlands) راجع‌به داستان تراژدیک مردمی می‌گه که بین آتش نیروهای آلمان نیازی و نیروهای شوروی طی جنگ جهانی دوم گیر افتاده بودن. قربانیانن این سرزمین‌های خونین که بعد از جنگ به بلوک شرق معروف شدن، قبل و بعد از جنگ جهانی دوم زندگی پر از درد و رنج رو تجربه می‌کردن.

در چه صورتی از این کتاب لذت می‌بری؟
- اگه به تاریخ و مخصوصا تاریخ جنگ جهانی دوم علاقه داری
- اگه مطالعه‌ی تاریخِ معصارِ بلوک شرق برات جذابه
- دانشجویان و علاقه‌مندانِ تاریخ آلمان و روسیه
عناوین این خلاصه کتاب
۱
موضوع کتاب راجع‌به چیه؟ سرنوشت تیره‌و‌تار مردم لهستان در طی جنگ جهانی دوم
۲
برنامه‌ی مزارعِ اشتراکیِ استالین میلیون‌ها نفر رو وارد قحطی کرد
۳
استالین به‌شکل بی‌رحمانه‌ای اقلیت‌ها و افرادی که برچسب دشمنان طبقاتی خورده بودند، تحت پیگرد قرار می‌داد!
۴
هیتلر و استالین بر سر حمله دوجانبه به لهستان و ویرانیِ این کشور توافق کردن!
۵
شوروی با مامورانِ مخفیش سعی داشت اقدامات آزادی‌جویانه‌ی ارتشِ مقاومتِ لهستان رو خنثی و اون‌ها رو شناسایی کنه!
۶
آلمان‌ها اقلیت‌های قومیتی را از نژاد پست می‌دونستن و باهاشون بدرفتاری می‌کردن!
۷
هدف بعدی ماشین جنگی هیتلر، هم‌پیمان دیروز و دشمن امروز، یعنی اتحاد جماهیر شوروی بود
۸
با افزایش تلفات نظامی، آلمانِ نازی شروع به جذب نیروی کار اجباری کرد
۹
«راه‌حل نهایی» آلمان برای محوکردن قوم یهود از تبعید به نابودی تغییر کرد
۱۰
مقاومت دربرابر اشغال آلمان غیرممکن بود!
۱۱
شوروی همزمان با به‌دست‌آوردنِ سرزمین‌های بیش‌تر در غرب، ریز و درشت رو آزار می‌داد
۱۲
شوروی، آلمانی‌ها رو از مناطق تسخیرشده بیرون کرد 
۱۳
هزاران‌نفر در جریان اخراج‌هایی که پس از پایان جنگ جهانی دوم اتفاق افتاد، جونشون رو از دست دادن 
۱۴
حرف اصلی کتاب
کتاب‌های مشابه